Opleiding ‘oplossingsgericht denken’ succesvol afgerond

-Geplaatst op 23 juni 2020-

Op 19 juni hebben Erika en Dirk de opleiding Solution Focus in Organisations afgerond. Dit is een beproefde methode om toekomstgericht veranderingen in organisaties tot stand te brengen en te borgen. Het sleutelwoord daarbij is oplossingsgericht; in zowel denken als in actie.

Erika: ‘In veel verandertrajecten wordt er gekeken naar wat er niet heeft gewerkt. Het is zinloos om daar naar op zoek te gaan, omdat dit veel negatieve energie kost en vaak leidt tot onnodig veel navelstaren. De aanpak van de Solution Focus methodiek is helder en krachtig: wat heeft gewerkt en wat wil je anders in de toekomst. Op die manier worden de best-practices optimaal benut en ontstaat er positieve energie-boost richting de toekomst.’

De kenmerken van de Solution Focus aanpak door een gecertificeerd consultant: positief denken, jezelf beter leren kennen, bewust zijn van de impact die je maakt, ander gedrag in kunnen zetten wanneer nodig en een effectieve uitvraag van de veranderbehoefte.

Dirk vervolgt: ‘wanneer je als ondernemer weet dat je bedrijf anders zal moeten gaan functioneren om de concurrentie voor te blijven en dat je mensen daarbij een sleutelrol vervullen, dan is de juiste expertise om dat voor elkaar te krijgen de enige succesfactor. Een goede uitvraag voorafgaand aan een verandertraject en een scherpe analyse en terugkoppeling daarvan, zorgen voor een verandertraject van kwaliteit. En dat staat dan weer garant voor een toekomstbestendige organisatie. Solution Focus geeft mij het extra gereedschap om als consultant vakwerk te leveren.’

De opleiding Solution Focus in Organisations is een goede ontwikkelstap voor beide, zowel persoonlijk als professioneel.