Bader & Schenk Consulting

Wij bieden verandermanagement aan voor uw bedrijf

"Waar mensen groeien, daar groeien bedrijven"

In deze economisch turbulente tijden, waarin het tempo van veranderingen hoog is, blijft niets zoals het is. Technologische ontwikkelingen kennen een exponentieel groeitempo. Het is bijna niet meer bij te houden. Innovaties komen met hoge snelheid op ons af en economen spreken over de vierde industriële revolutie. Na de stoommachine, de elektriciteit en de informatisering is nu het tijdperk van de digitalisering aangebroken. Voor veel bedrijven uitgelezen kansen om in te spelen op deze nieuwe welvaart. Tegelijkertijd is het een grote opgave om wendbaar te zijn (en te blijven), snel te schakelen, zich aan te passen aan de economische omstandigheden en veranderingen te omarmen. Parameters wijzigen en er is steeds vaker behoefte aan urgente transitie, ontwikkeling en verbetering binnen bedrijven.

Veel leiders beseffen dat hetgeen gisteren nog het succes bracht, dit het succes van overmorgen niet meer zal zijn. Weinig leiders slagen er echter in om strategieontwikkeling goed ten uitvoer te brengen. Recent onderzoek van ‘The Economist’ toont aan dat 57% van de onderzochte bedrijven er de afgelopen drie jaar niet in slaagde strategische initiatieven efficiënt uit te voeren, omdat in veel gevallen realisme en kunde ontbreekt.

Een succesvolle en duurzame strategische bedrijfsontwikkeling is geënt op verandermanagement dat is gebaseerd op een reële inschatting van de vertreksituatie. Bij de implementatie van veranderingen gaat vaak onnodig veel energie verloren door de weerstand tegen de verandering. Het veronderstelde commitment blijkt niet bij iedereen aanwezig te zijn omdat niet altijd gevraagd wordt of mensen de verandering wel willen. Uiteindelijk blijkt steeds weer dat wat er in de onderstroom gebeurt, bepalend is voor wat er in de bovenstroom plaatsvindt